Oté polish

Oté polish is een reinigingsvloeistof met polijstmiddel voor het reiningen en polijsten van vormstabiele contactlenzen.

Prijzen
per stuk 50ml
11.00
euro