Oté Safe + Oté Perox pakket

Oté Safe 250ml neutralisatievloeistof wordt gebruikt in combinatie met Oté Perox 3% waterstofperoxide.

Oté Perox is zeer geschikt voor desinfectie van zachte contactlenzen, waarna je deze waterstofperoxide kunt neutraliseren met Oté Safe. Gedurende minimaal 20 minuten en maximaal 24 uur de lenzen reinigen met Oté Perox. Vervolgens afspoelen met Oté Safe en minimaal 10 minuten en maximaal 24 uur neutraliseren.

Enkel te verkrijgen in 2 x 6 maandenpakket

Prijzen
per stuk
142.00
euro