Oté clean

Oté Clean reinigingsvloeistof voor het reinigen van alle contactlenzen, het verwijdert eiwitten en vetten. Oté Clean bevat bewaarmiddel en kan tot 2 maanden na opening gebruikt worden.

6-maandenpakket = 2 x 40 ml Oté Clean

Prijzen
per stuk 40 ml
10.25
euro
per 6 maanden pakket
20.50
euro