FAQ:

Wat zijn de voordelen van contactlenzen?

Contactlenzen worden ongezien gedragen en zijn dus niet aan mode onderhevig. Als u ze goed onderhoudt, merkt u niet dat u een optisch hulpmiddel gebruikt. Contactlenzen vertekenen het beeld niet. Verder heeft u met contactlenzen een groter gezichtsveld en ziet u er vaak scherper mee dan met een bril.

Voor wie zijn contactlenzen geschikt?

Contactlenzen zijn in principe geschikt voor iedereen die een oogcorrectie nodig heeft en op een verantwoorde manier met contactlenzen kan omgaan. Zelfs voor mensen die in het verleden geen contactlenzen konden dragen zijn er tegenwoordig nieuwe mogelijkheden. Er zijn contactlensmaterialen en verzorgingsproducten ontwikkeld die goede oplossingen bieden voor bijvoorbeeld aparte sterktes en 'droge ogen'.

Wanneer kunt u beginnen met het dragen van contactlenzen?

Er is geen minimumleeftijd voor het dragen van contactlenzen, sommige baby's dragen om medische redenen bijvoorbeeld ook contactlenzen. Echter, het kritieke punt zit hem in de verzorging van contactlenzen, wat bij kleine kinderen een beperking kan zijn. Bij oudere kinderen hoeft dat echter niet zo te zijn en die zullen zich juist vaak vrijer voelen en zich actiever gedragen dan met een bril. Net als brillenglazen zal men de contactlenzen regelmatig moeten laten controleren, omdat de sterkte immers pas op latere leeftijd stabiliseert. Er zijn ook onderzoeken die aangeven dat de oogsterkte geremd wordt met vormstabiele contactlenzen. Soms is dit inderdaad het geval, maar dit kan niet worden gegarandeerd.

Zijn contactlenzen eng?

Contactlenzen zijn helemaal niet eng, zeker niet vergeleken met andere oogcorrecties, zoals laseroperaties. Een laseroperatie kan blijvend minder goed zicht opleveren en ook pijnlijk zijn: contactlenzen doen absoluut geen pijn. Als u er eenmaal aan gewend bent, voelt u nauwelijks dat u ze draagt. Vaak zijn mensen bang dat de contactlenzen achter het oog schieten. Dit is beslist onmogelijk.

Is het inzetten en uitnemen van contactlenzen moeilijk?

Nee, maar u moet er wel even handigheid in krijgen. Het is belangrijk om ruim de tijd te nemen voor het inzetten en uitnemen van de contactlenzen en te zorgen voor goed licht en schone handen. Er is een apart instructieboekje bij ons verkrijgbaar waarin het inzetten en uitnemen stap voor stap wordt uitgelegd. En natuurlijk krijgt u bij aflevering van de contactlenzen uitgebreid instructie over wat u moet doen.

Vragen contactlenzen veel onderhoud?

Bedenk dat het hier om uw ogen gaat. Ga dus zorgvuldig om met de contactlenzen. Het kost slechts enkele minuten per dag om met de moderne onderhoudssystemen de contactlenzen optimaal te verzorgen. Wij zullen u hierbij verder adviseren.

Waarvan worden lenzen gemaakt?

Contactlenzen worden tegenwoordig allemaal gemaakt van kunststoffen die zuurstofdoorlatend zijn. Dit is heel belangrijk want het hoornvlies moet voldoende zuurstof toegevoerd krijgen. De allernieuwste contactlenzen worden van silicone gemaakt, waardoor de zuurstofdoorlaatbaarheid sterk is gestegen. Dit kan van toegevoegde waarde zijn voor de contactlensdrager. Sommige van deze contactlenzen laten zelfs voldoende zuurstof door, zodat deze ook 's nachts gedragen kunnen worden.

Hoe lang duurt het voordat u aan lenzen gewend bent?

Dat ligt aan het type contactlens. Bij harde zuurstofdoorlatende lenzen begint u meestal met een aantal uren per dag en dit wordt met een paar uur per dag opgevoerd. Bij zachte contactlenzen gaat het wennen sneller. Maar binnen een week kunt u beide typen lenzen al de hele dag inhouden.

Hoe vaak moeten lenzen vervangen worden?

Alle contactlenzen verouderen en verliezen daardoor hun functionele eigenschappen. Dit is afhankelijk van het type lenzen, uw werkomstandigheden, invloeden uit de omgeving en de mate van vervuiling van de lens. Om te voorkomen dat u hierdoor problemen krijgt moeten ze op gezette tijden worden vervangen. Voor zachte contactlenzen is maandelijks vervangen bijvoorbeeld heel gangbaar. Maar er zijn ook daglenzen, die men dagelijks vervangt, afhankelijk van behoeften en wensen. Met vormstabiele contactlenzen kunt u langer doen, soms wel een jaar of drie. Maar vanwege dezelfde redenen als met zachte lenzen wordt het jaarlijks vervangen van deze lenzen wel steeds populairder, omdat het veiliger en comfortabeler is.

Mag u lenzen inhouden bij het slapen?

Met de komst van een nieuwe generatie silicone contactlenzen, die minstens vijf keer zoveel zuurstof doorlaten als de oude materialen, zijn de mogelijkheden voor dag en nacht dragen veel ruimer geworden. Vraag ernaar bij ons.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Naam *
Voornaam *
E-mail *